Er zijn op InternetVideotheek.com een beperkt aantal mogelijkheden om te adverteren. Bij het accepteren van adverteerders op de website wordt er uitgegaan van het principe: wat is de toegevoegde waarde voor de bezoeker.

Niet relevantie advertentie zullen dus niet op InternetVideotheek weergegeven worden. Indien u wilt adverteren geef dan duidelijk aan wat de toegevoegde waarde voor de bezoeker zal zijn.

InternetVideotheek heeft geen standaard advertentie pakketten, en er wordt voornamelijk gewerkt op comissie basis. Voor meer informatie kunt een mail sturen naar: