Disclaimer

InternetVideotheek.com bied een overzicht van verschillende films, die online te bekijken en/of te downloaden zijn. InternetVideotheek.com is GEEN aanbieder van deze films, InternetVideotheek.com biedt slechts links naar deze films.

InternetVideotheek.com kan niet aansprakelijk worden gesteld bij eventuele schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door de inhoud van de website of de inhoud van de websites van derden. InternetVideotheek accepteert geen verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering van de door ons geselecteerde bedrijven. InternetVideotheek.com aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de website InternetVideotheek.com. InternetVideotheek.com behoudt zich het recht om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen.

Al de producten en artikelen die te vinden zijn op deze site zijn voorzien van rechten. De aanbieders van de content zijn naar wete van InternetVideotheek.com in het bezit van al deze rechten en/of heeft toestemming van de uitgevers van deze downloadbare producten en/of van de content aggregator(s). Het is de verantwoordelijkheid van de consument om te controleren of dit daadwerkelijk het geval is.